Ten sklep wykorzystuje technologię Ciasteczek, która rozszerza możliwości działania sklepu. close

07.05.2015

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy że... w wyniku rozstrzygniętego konkursu na pozyskanie wartościowego tekstu przeznaczonego do wydania w formie książki dla dzieci nie została wybrana żadna praca. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w konkursie - za przysłane prace. Przeczytaliśmy wszystkie prace - i zdecydowaliśmy się nie przyznawać nagrody/nagród. Niemniej przepraszamy za fakt iż musieliśmy przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu na dzień 30 maja. Z uwagi na weekend majowy wyniki konkursu pojawiły się dopiero 4 czerwca.


Pozdrawiamy serdecznie

Lamala

 

 

 

 

Plakat Konkurs

 

 Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo LAMALA.

 

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowego tekstu przeznaczoneego do wydania w formie książki dla dzieci. Organizator konkursu pozostawia pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworu. Ocenie podlegać będzie temat, treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców z Polski. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie dla dzieci w języku polskim.

 

Prace konkursowe można nadsyłać na adres Wydawnictwa LAMALA, ul. Szklanych Domów 9A, 04-346 Warszawa do dnia 20 marca 2015 roku lub na adres mailowy wydawnictwo@lamala.pl do dnia 20 marca 2015 roku.  Nadesłane opowiadania oceni Jury.

 

Ogłoszenie wyników konkursu znajdzie się na stronie internetowej Księgarni/Sklepu LAMALA www.lamala.pl oraz FB LAMALI i nastąpi 7 kwietnia 2015 roku

Nagrodą w konkursie jest wydanie książki. W konkursie przewidziane są 3 nagrody.

 

Pracę konkursową należy przesłać wraz z Formularzem zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:

Tytuł opowiadania:

Nazwisko i imię autora tekstu:

Adres autora:

Dane kontaktowe:

Skąd dowiedziałeś się o konkursie:

Uwagi:

 

 

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo LAMALA

ul. Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa

NIP 6341981232

 

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 2. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych do wydania w formie książki dla dzieci. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów.
 3. Konkurs skierowany jest do debiutantów i doświadczonych twórców z Polski. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych. Prace konkursowe powinny być dotychczas niepublikowane. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autorowi lub autorom przysługują do niej wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie zawiera żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 4. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie dla dzieci w języku polskim.
 5. Prace konkursowe można nadsyłać na adres Wydawnictwa LAMALA, ul. Szklanych Domów 9A, 04-346 Warszawa do dnia 20 marca 2015 roku lub na adres mailowy wydawnictwo@lamala.pl do dnia 20 marca 2015 roku.  Nadesłane opowiadania oceni Jury.
 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac w celu ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.Nr 101, poz.926 z późn.zm). Organizator oświadcza że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, a także w celu przeprowadzenia konkursu, informowania o Konkursie.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu znajdzie się na stronie internetowej Księgarni/Sklepu LAMALA www.lamala.pl i nastąpi 7 kwietnia 2015 roku.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku opowiadania, opowiadań zgłoszonych w Konkursie i oświadcza że podejmie decyzję w sprawie ich wydania w ciągu 60 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
 10. Uczestnicy konkursu których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zobowiązują się do współpracy z organizatorem w tym zakresie.
 11. Projekty zakwalifikowane do wydania ukażą się w języku polskim.
 12. Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy utwory.
 13. Zdobywca, Zdobywcy nagrody przyznanej przez Jury oraz uczestnicy Konkursu, których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zawrą z Organizatorem stosowną umowę wydawniczą, zgodnie z którą przygotują książkę do wydania, przeniosą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz otrzymają honorarium.
 14. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
 15. Jury może nie przyznać nagród  w przypadku niskich walorów literackich nadsyłanych prac.
 16. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 


Producenci